360 graden feedback en talentmanagement

Een methode om medewerkers te beoordelen en hun functioneren te bespreken is 360 graden feedback. Daarbij worden niet alleen de oordelen van de medewerker en zijn leidinggevende betrokken, maar ook de opinie van directe collega’s, klanten of andere mensen waarmee de medewerker in zijn functioneren mee te maken heeft. Deze feedbackmethode kan goed deel uitmaken van een algemeen talentmanagement programma. Talentmanagement brengen ambitie en kwaliteiten samen met de doelen en behoeftes van de organisatie. Opleiding en scholing speelt een cruciale rol in het ontwikkelen van zowel de medewerker als de organisatie als geheel.

Wat is 360 graden feedback?

Bij 360 graden feedback praten collega’s, klanten of andere medewerkers in het bedrijf mee over het functioneren van een medewerker. Hun oordeel wordt betrokken bij het beoordelen van zijn of haar functioneren. Daarmee wordt het oordeel objectiever en kan beter bekeken worden wat de punten zijn bij de medewerker die ontwikkeld kunnen of moeten worden. Deze vorm van beoordelen vraagt wel een goede voorbereiding. Het moet collega’s en anderen duidelijk zijn wat er van ze gevraagd wordt en waar hun oordeel voor gebruikt wordt.

Talentmanagement

Talentmanagement probeert de kwaliteiten en talenten van medewerkers enerzijds en de behoeftes van de organisatie anderzijds bij elkaar te brengen. Je benut de talenten van medewerkers optimaal om de doelen van de organisatie te bereiken. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen wat mensen al kunnen en wat ze nog kunnen leren. Talent is potentie die ontwikkelt kan worden door scholing, begeleiding, hard werken en ervaring opdoen. Zo kun je medewerkers opleiden voor posities die in de toekomst cruciaal zijn. De methode van 360 graden feedback is een waardevol onderdeel van talentmanagement.

Talent ontwikkelen

Om talent te kunnen ontwikkelen zijn in de organisatie een aantal dingen nodig. Ten eerste is de mogelijkheid om scholing en opleiding te volgen van belang. Daar is tijd en geld voor nodig. Dat is gemakkelijk gezegd, maar moet in de praktijk ook worden waargemaakt. Door de waan van de dag en de werkdruk blijft het er vaak bij zitten. Daarvoor is een ontwikkelgerichte cultuur nodig: het moet volkomen geaccepteerd zijn om je te scholen en te ontwikkelen. Daarnaast is leren op de werkplek belangrijk, het is voor veel mensen de beste manier van leren. Het vraagt om een leidinggevende die opdrachten geeft aan mensen die het misschien nog net niet aan kunnen en de kans geeft om fouten te maken, maar ook om te coachen op de werkplek of opdrachten in het kader van een externe opleiding in het bedrijf te mogen uitvoeren.

360 graden feedback en talentmanagement